RA-military-family-employment

Pwogram Anplwa Fanmi Militè Defans Dwa delivre sèvis mendèv priyorite bay manm fanmi militè ki kalifye nan eta Florid la. Pwogam sa a konsantre prensipalman nan ede mari oswa madanm militè ak depandan yo jewnn e kenbe yon travay ki byen peye. Genyen dis Militè Fanmi Travay Konseye lokalize nan Karyè Sous sant Florid la ki tou pre baz militè yo ak kominote yo ki gen yon gran popilasyon nan fanmi militè.

Kondisyon pou Kalifye

Moun ki kalifye pou asistans nan pwogram sa a gen ladan mari oswa madanm ak depandan ki nan:

  • Sèvis aktif militè pèsonèl
  • Manm ki Aktiv nan Nasyonal Gad Florid la
  • Rezèvis Militè ki gen inite yo aktiv

 

Pwogram Fanmi Militè Defans Dwa sèvis Anplwa

  • Evalyasyon ak sèvis tès
  • Karyè planifikasyon ak konsèy
  • Referans nan pwogram edikasyon ak fòmasyon
  • Asistans pou rezime ak konpetans fòmasyon sou entèvyou
  • Rechèch Travay ak Plasman Asistans
  • Djòb ekspozisyon ak djòb klib

 

Fanmi Militè Anplwa Konseye Kontak Lis

Jwenn yon Fanmi Militè  Anplwa Konseye toupre ak ou.
Region MFEA Rep Location Phone E-mail

1 - CareerSource Escarosa, Inc.
Myra Gamblin 3670 - B North L St.,
Pensacola, FL 32505
(850) 607-8712 mgamblin
2 - CareerSource Okaloosa Walton  Rita Smith 502 W. Avenue D.  
Eglin AFB, FL 32542
Education Center / Rm. 114
(850) 882-1446 rjsmith 
2 - CareerSource Okaloosa Walton Christina Huskey 409 Racetrack Road
Ft. Walton Beach, FL 32547
(850) 833-7587 Ext. 232 chuskey
2 -  CareerSource Okaloosa Walton Kaylene Pursley 212 N. Wilson Street
Crestview, FL 32536
(850) 689-7823 Ext. 209  kpursley
4 - CareerSource Gulf Coast
Shea Barnes 625 Highway 231 
Panama City, FL 32405
(850) 872-4340 Ext.123  barness
8 - CareerSource Northeast Florida Mildred D. Gray  215 N. Market Street, Suite 300  (904) 798-0060 Ext. 2151   mgray
13 - CareerSource Brevard Crystal Post 845 Falcon Ave.
Patrick AFB, FL  32925 
(321) 494-7469  cpost
15 - CareerSource Tampa Bay Mario Rodriquez 8104 Condor Street
MacDill AFB, FL 33621
(813) 828-0076  rodriquezm 
23 - CareerSource South Florida  VACANT West Dade Career Center
8485 SW 40th Street, 4810
Miami, FL 33155
(305) 228-2300 Ext. 4219   Mari oswa madanm Militè yo kapab kalifye pou resevwa fòmasyon ak lòt sèvis ki bay sipò anba Lwa sou Mendèv Envestisman (WIA).

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel