Lyen ki pi ba yo bay enfòmasyon sou elijibilite pou anrejistre yon plent, sou delè ki genyen pou anrejistre plent yo, sou enstriksyon ak pwosedi yo, epitou sou medyasyon.  Kondisyon sou Elijibilite Chèche konnen si ou elijib pou anrejistre yon plent avèk biwo nou an.

Delè pou anrejistre yon plent poutèt diskriminasyon
Revize enfòmasyon sou delè yo bay pou anrejistre yon plent.

Fòm ak Enstriksyon pou anrejistre plent poutèt diskriminasyon
Kopye sou òdinatè w la epi enprime Fòm ak Enstriksyon pou anrejistre yon plent.

Pwosedi nou sou anrejistreman plent poutèt diskriminasyon
Revize Pwosedi sou anrejistreman plent poutèt diskriminasyon an. Pou plis enfòmasyon, anplwaye DEO ak kliyan yo ka kontakte:

Office for Civil Rights
Civil.Rights@deo.myflorida.com
(Telefòn): 850.921.3205 / (Faks): 850.921.3122
107 E. Madison Street
Caldwell Bldg., MSC 150
Tallahassee, FL 32399-4129

Tout lòt moun ki ta renmen anrejistre yon plent poutèt diskriminasyon dwe kontakte EEOC ak FCHR.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel